integritetspolicyn

för sparfinans.no del av SparFinans

Denna integritetspolicy behandlar SparFinans behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig, såsom namn, adress, telefonnummer, IP-adress och e-postadress.

Nedan förklarar vi bland annat vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi gör det och vad vi använder informationen till. Du kan kontakta oss för ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter. Kontaktinformationen finns längst ner i detta uttalande.

Sekretesspolicyn gäller för alla som initierar en låneansökan via ansökningsformuläret på vår hemsida.

1. Vilken information som lagras och hur informationen används

Information du lämnar när du startar ansökningsformuläret kommer normalt att vara:

 • E-post
 • Mobilnummer
 • Födelsenummer
 • Lånebelopp
 • Förfallodag
 • Arbetsvillkor
 • Utbildning
 • Norsk medborgare: Ja / Nej
 • Årsinkomst
 • Civilstånd
 • Boendeförhållanden
 • Barn under 18 år i hemmet
 • Summa bil/båt/ MC-lån
 • Summan av övriga lån utan säkerhet
 • Bankkonto

En del av informationen vi efterfrågar baseras på vårt dynamiska ansökningsformulär. Det betyder att du inte nödvändigtvis kommer att bli ombedd att lämna all information ovan.

Information SparFinans samlar in själv:

 • IP-adress (hämtad från webbläsarsessionen)
 • Tidstemp (registreringsdatum)

Information vi samlar in från andra källor:

Fullständigt namn, adress och kreditupplysningar inklusive betalningsanmärkningar. Denna information erhålls endast för huvudsökanden.

Våra informationskällor:

Kreditupplysningsbyrån Experian

Den information vi får från dig eller samlar in lagras i vår databas.

Genom att godkänna vår integritetspolicy samtycker du också till att vi samlar in information om status på din låneansökan från våra bankpartners, så att vi som finansombud kan behandla din ansökan. 

Den information vi får från dig eller samlar in lagras i vår databas. De kommer även att skickas till vår samarbetspartner SparFinans. 

2. Syftet med behandlingen av personuppgifter och den rättsliga grunden för behandlingen

Vi använder uppgifterna om dig för följande ändamål:

 1. Om du fyller i ansökan skickar vi den till vår partner, SparFinans. SparFinans är ett låneombud registrerat hos Finanstilsynet. SparFinans kommer att samla in kreditinformation om dig från Experian AS. Om SparFinans behöver mer information från dig kommer de att kontakta dig under ansökningsprocessen via telefon, e-post eller SMS. SparFinans kan skicka din ansökan till sina bankpartners, som utvärderar den och kan välja att erbjuda ett lån.
 2. Om du godkänner detta kommer vi att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. * Där du får e-postmeddelanden från Growthvertise med följande avsändare: nordic.sparfinans.com; Snapshot.com; ht7.co; nordic.beefinans.com; nordic.bankvertiz.com. * uppdaterad 2022-06-09 

Efter att du har registrerat en låneansökan på vår hemsida skickar vi ansökan till SparFinans som i sin tur kan vidarebefordra den till sina bankpartners. Dessa banker utvärderar ansökan och erbjuder lån.

Grunden för behandlingen är samtycke. Du måste samtycka till varje enskilt syfte för att behandlingen ska vara laglig. Det är helt frivilligt att samtycka till ett eller flera ändamål och samtycket kan när som helst återkallas.

3. Vem som får tillgång till informationen

SparFinans delar endast dina personuppgifter med andra företag i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen av dina personuppgifter.

Dessa företag kan delas in i två grupper:

1. Finansiella institutioner

SparFinans delar all information du lämnar eller vi samlar in med SparFinans och deras bankpartners. Dessa banker kan endast använda informationen för att bedöma om de kommer att ge låneerbjudanden och för att fastställa de mer detaljerade villkoren för upplåning. Banken är personuppgiftsansvarig vid bedömning av en låneansökan och bankens hantering av dina personuppgifter kommer då att följa bankernas egna integritetspolicyer.

2. Tekniska systemleverantörer

Vi delar dina kontaktuppgifter med våra och SparFinans tekniska systemleverantörer. Dessa visas i översikten nedan.

 • Google, Inc. lagrar informationen i samband med driften av e-post
 • Mailchimp använder informationen för att skicka e-post till dig å våra vägnar.
 • Facebook, Inc. använder informationen för att erbjuda chattdialog, samt rikta annonsering till dig å våra vägnar.

Delningen av personuppgifter kommer också att ske när det är ålagt genom lag eller förordning eller det åläggs på grundval av ett slutligt beslut.

Någon uppdelning utöver ovanstående kommer inte att göras utan ditt specifika medgivande.

Databehandlarna är bundna av databehandlaravtal och får inte använda din information för sina egna syften, eller syften som strider mot det syfte som anges i denna integritetspolicy.

4. Rutiner för arkivering och radering

SparFinans har rutiner för arkivering och radering av personuppgifter.

Personuppgifterna lagras så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i punkt 2 ovan. SparFinans kommer dock inte att lagra personuppgifterna längre än 6 månader, om du inte själv begär att bli raderad tidigare, eller något annat följer av lag.

SparFinans förbehåller sig rätten att avidentifiera informationen så att informationen kan användas för statistiska ändamål.

5. Hur informationen lagras och säkras

SparFinans värdesätter sina kunders integritet och ser till att deras integritet värnas i enlighet med de krav som ställs i gällande lagstiftning.

SparFinans försäkrar i detta sammanhang att informationen förvaras på ett säkert sätt i enlighet med gällande integritetslagstiftning och att informationen inte kommer till obehörigas kännedom. I förlängningen försäkrar SparFinans att informationen lagras i system som har nödvändig informationssäkerhet med hänsyn till sekretess, integritet och tillgänglighet.

SparFinans kräver av sina anställda och närstående att följa de lagar, förordningar och interna riktlinjer som gäller för behandling av personuppgifter.

SparFinans har infört organisatoriska och tekniska rutiner som ska säkerställa att dina personuppgifter inte kommer på avvägar, inte ändras oavsiktligt och att de är tillgängliga vid behov.

6. Dina rättigheter som registrerad kund/klient

Som registrerad person har du rätt att få tillgång till, korrigera, radera, dataportabilitet, att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas och att motsätta dig vissa former av behandling.

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi har lagrat om dig och rätt att få tillgång till användningen av dessa personuppgifter. Genom att kontakta vår kundtjänst kan du begära sådan åtkomst. Du kan även kräva att personuppgifter som inte är korrekta rättas, att SparFinans raderar uppgifterna och drar tillbaka samtycke du tidigare lämnat.

SparFinans kommer som huvudregel att radera dina uppgifter om du begär detta, såvida inte fortsatt lagring är nödvändig för att dokumentera levererade tjänster eller ytterligare lagring annars krävs enligt lag.

Vidare har du rätt att klaga till norska datatilsynet om du anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med de regler som följer av norsk lag.