Tietosuojalausunto 

Sparfinansin tietosuojalausunto. No SparFinans 

Tämä tietosuojaseloste koskee SparFinansin henkilötietojen käsittelyä. Henkilötiedoilla  

tarkoitetaan tietoja, jotka voidaan linkittää sinuun suoraan tai epäsuorasti, kuten nimi, osoite, puhelinnumero,  IP-osoite ja sähköpostiosoite. 

Alla kerromme muun muassa, mitä henkilötietoja keräämme, miksi teemme niin ja mihin käytämme tietoja. Voit  ottaa meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä. Yhteystiedot ovat tämän tiedotteen  lopussa. 

Tietosuojaseloste koskee kaikkia, jotka tekevät lainahakemuksen verkkosivuillamme  

olevalla hakulomakkeella. 

 1. Mitä tietoja tallennetaan ja miten niitä käytetään 

Hakulomakkeen täyttämisen yhteydessä antamasi tiedot ovat yleensä: 

 • Sähköposti  
 • Matkapuhelinnumero 
 • Syntymänumero 
 • Lainan määrä
 • Maturiteetti
 • Työehdot
 • Koulutus
 • Norjan  kansalainen: Kyllä / Ei
 • Vuositulot
 • Siviilisääty
 • Asumisehdot
 • Alle 18-vuotiaat  lapset kotona
 • Auto-/vene-/ moottoripyörälainojen summa
 • Muiden vakuudettomien lainojen summa  
 • Pankkitili 

Osa tiedoista, joita pyydämme, perustuu dynaamiseen hakulomakkeeseemme. Tämä tarkoittaa, että sinua ei  välttämättä pyydetä antamaan kaikkia yllä olevia tietoja. 

SparFinansin keräämät tiedot: 

 • IP-osoite (haettu selainistunnosta) • Timestemp  

(rekisteröintipäivä) 

Muista lähteistä keräämämme tiedot: 

Koko nimi, osoite ja luottotiedot, mukaan lukien maksuhuomautukset. Nämä tiedot saadaan  vain päähakijalta. 

Tietolähteemme: 

Luottotietotoimiston kokemus 

Sinulta saamamme tai keräämämme tiedot tallennetaan tietokantaamme. 

Hyväksymällä tietosuojaselosteemme hyväksyt myös sen, että keräämme tietoja lainahakemuksesi  tilasta pankkikumppaneistamme, jotta voimme talousasiamiesten käsitellä hakemuksesi. 

Sinulta saamamme tai keräämämme tiedot tallennetaan tietokantaamme. Ne lähetetään myös  kumppanillemme SparFinansille. 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperusta 

Käytämme sinua koskevia tietoja seuraaviin tarkoituksiin: 

Jos täytät hakemuksen, lähetämme sen kumppanillemme SparFinansille. SparFinans on  Finanstilsynetiin rekisteröity lainaagentti. 

SparFinans kerää luottotietojasi Experian AS:lta. Jos SparFinans tarvitsee sinulta  

lisätietoja, he ovat sinuun yhteydessä hakemuksen yhteydessä puhelimitse,  

sähköpostitse tai tekstiviestillä. SparFinans voi lähettää hakemuksesi pankkikumppaneilleen,  jotka arvioivat sen ja voivat tarjota lainaa. 

 1. Jos hyväksyt tämän, tilaamme sinut uutiskirjeemme tilaajaksi.  * Missä saat sähköpostit Growthvertise-sivustolta seuraavilta lähettäjiltä: nordic.sparfinans.com; Snapshot.com; ht7.co; nordic.beefinans.com; nordic.bankvertiz.com. * Päivitetty 9.6.2022

Kun olet rekisteröinyt lainahakemuksen verkkosivuillamme, lähetämme hakemuksen SparFinansille,  joka puolestaan voi välittää sen pankkikumppaneilleen. Nämä pankit arvioivat hakemuksen ja tarjoavat  lainoja. 

Hoidon perusteena on suostumus. Sinun on suostuttava jokaiseen yksittäiseen tarkoitukseen, jotta  hoito olisi laillista. Suostumuksen antaminen yhteen tai useampaan tarkoitukseen on täysin  

vapaaehtoista ja suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa. 

 1. Kuka saa pääsyn tietoihin 

SparFinans jakaa henkilötietojasi muiden yritysten kanssa vain siinä määrin kuin on tarpeen  henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi. 

Nämä yritykset voidaan jakaa kahteen ryhmään: 

 1. Rahoituslaitokset 

SparFinans jakaa kaikki antamasi tai keräämämme tiedot SparFinansin ja heidän pankkikumppaniensa  kanssa. Nämä pankit voivat käyttää tietoja vain arvioidakseen, antavatko ne lainatarjouksia, ja  asettaakseen tarkemmat lainaehdot. Pankki on 

Henkilötietojen käsittelystä vastuussa oleva henkilö lainahakemuksen arvioinnissa ja pankin henkilötietojesi  käsittelyssä noudattaa tällöin pankkien omia tietosuojaselosteita. 

 1. Teknisten järjestelmien toimittajat 

Jaamme yhteystietosi meidän ja SparFinansin teknisten järjestelmätoimittajien kanssa. 

Nämä näkyvät alla olevassa yleiskatsauksessa. 

 • Google, Inc. tallentaa sähköpostin käyttöön liittyvät tiedot.
 • Mailchimp käyttää  tietoja lähettääkseen sinulle sähköpostia puolestamme.
 • Facebook, Inc. käyttää

tietoja tarjotakseen chat-dialogia sekä kohdistaakseen mainoksia sinulle puolestamme. 

Henkilötietoja luovutetaan myös silloin, kun se on laissa tai määräyksessä niin määrätty tai se määrätään  lopullisen päätöksen perusteella. 

Mitään yllä olevaa jakoa ei tehdä ilman erityistä suostumustasi. 

Tietojen käsittelijöitä sitovat tietojenkäsittelijäsopimukset, eivätkä he saa käyttää tietojasi omiin  tarkoituksiinsa tai tarkoituksiin, jotka ovat ristiriidassa tässä tietosuojaselosteessa mainitun tarkoituksen kanssa. 

 1. Arkistoinnin ja poistamisen rutiinit 

SparFinansilla on rutiineja henkilötietojen arkistointiin ja poistamiseen. 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen edellä kohdassa 2 mainittujen tarkoitusten  toteuttamiseksi. SparFinans ei kuitenkaan säilytä henkilötietoja pidempään kuin 6 kuukautta, ellet  itse pyydä niiden poistamista aikaisemmin tai ellet muuta laista. 

SparFinans varaa oikeuden poistaa tietojen henkilöllisyyden, jotta tietoja voidaan käyttää tilastollisiin  tarkoituksiin. 

 1. Miten tiedot tallennetaan ja suojataan 

SparFinans arvostaa asiakkaidensa yksityisyyttä ja varmistaa, että heidän yksityisyytensä turvataan  voimassa olevan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. 

Tässä yhteydessä SparFinans vakuuttaa, että tiedot säilytetään suojatulla tavalla voimassa  

olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja että tiedot eivät joudu luvattomien henkilöiden  

tietoon. Lisäksi SparFinans varmistaa, että tiedot on tallennettu järjestelmiin, joissa on tarvittava tietoturva  luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden suhteen. 

SparFinans vaatii työntekijöitään ja sidosryhmiään noudattamaan lakeja, määräyksiä ja sisäisiä ohjeita,  jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä. 

SparFinans on ottanut käyttöön organisatoriset ja tekniset rutiinit, jotka varmistavat, että  

henkilötietosi eivät mene harhaan, eivät muutu vahingossa ja että ne ovat saatavilla tarvittaessa. 

 1. Oikeutesi rekisteröityneenä asiakkaana/asiakkaana 

Rekisteröidynä sinulla on oikeus saada pääsy, korjata, poistaa, siirtää tietoja, vaatia henkilötietojen  käsittelyn rajoittamista ja vastustaa tiettyjä käsittelymuotoja. 

Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita olemme sinusta tallentaneet, ja oikeus käyttää näitä  henkilötietoja. Ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme voit pyytää tällaista pääsyä. Voit myös vaatia  virheellisten henkilötietojen korjaamista, SparFinansia poistamaan tiedot ja peruuttamaan aiemmin  antamasi suostumuksen. 

Pääsääntöisesti SparFinans poistaa tietosi, jos pyydät tätä, ellei säilytyksen jatkaminen ole  välttämätöntä toimitettujen palvelujen dokumentoimiseksi tai ellei lisäsäilytystä muutoin vaadita  laissa. 

Lisäksi sinulla on oikeus valittaa Norjan tietosuojaviranomaiselle, jos uskot, että henkilötietojasi on  käsitelty Norjan lainsäädännöstä johtuvien sääntöjen vastaisesti.