Personvernerklæringen

Privatlivserklæring for sparfinans.no del af SparFinans 

Denne fortrolighedserklæring omhandler SparFinans' behandling af personoplysninger.  

Med personoplysninger forstås oplysninger, der kan knyttes direkte eller indirekte til dig, såsom navn, adresse,  telefonnummer, IP-adresse og e-mailadresse. 

Nedenfor forklarer vi blandt andet, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor vi gør det, og hvad vi bruger  oplysningerne til. Du kan kontakte os for yderligere information om behandlingen af dine personoplysninger.  Kontaktoplysningerne findes nederst i denne erklæring. 

Privatlivserklæringen gælder for alle, der iværksætter en låneansøgning via  

ansøgningsskemaet på vores hjemmeside. 

 1. Hvilke oplysninger opbevares, og hvordan oplysningerne bruges Oplysninger, du selv giver, når du starter ansøgningsskemaet, vil normalt være: 
 • E-mail
 • Mobilnummer
 • Fødselsnummer
 • Lånebeløb
 • Løbetid
 • Arbejdsforhold
 • Uddannelse
 • Norsk  statsborger: Ja/Nej
 • Årlig indkomst
 • Civilstand
 • Boligforhold
 • Børn under 18 i  hjemmet
 • Summen af bil-/båd-/ motorcykellån
 • Summen af andre usikrede lån
 • Bankkonto

Nogle af de oplysninger, vi beder om, er baseret på vores dynamiske ansøgningsskema. Det betyder, at du  ikke nødvendigvis bliver bedt om at give alle ovenstående oplysninger. 

Oplysninger, som SparFinans selv indsamler: 

 • IP-adresse (hentet fra browsersessionen) • Tidspunkt  

(dato for registrering) 

Oplysninger, vi indsamler fra andre kilder: 

Fulde navn, adresse og kreditoplysninger, herunder betalingsanmærkninger. Disse oplysninger  indhentes kun for hovedansøgeren. 

Vores informationskilder: 

Kreditoplysningsbureau Experian 

De oplysninger, vi modtager fra dig eller indsamler, gemmes i vores database. 

Ved at godkende vores privatlivserklæring accepterer du samtidig, at vi indsamler oplysninger om status på  din låneansøgning fra vores bankpartnere, så vi som finansagent kan behandle din ansøgning. 

De oplysninger, vi modtager fra dig eller indsamler, gemmes i vores database. De vil også blive sendt til  vores samarbejdspartner, SparFinans. 

 1. Formålet med behandlingen af personoplysninger og retsgrundlaget  for behandlingen 

Vi bruger oplysningerne om dig til følgende formål: 

Udfylder du ansøgningen, sender vi den til vores samarbejdspartner, SparFinans. SparFinans er  en låneagent registreret hos Finanstilsynet. 

SparFinans vil indsamle kreditoplysninger om dig fra Experian AS. Hvis SparFinans har brug  for mere information fra dig, kontakter de dig under ansøgningsprocessen på telefon, e-mail  

eller SMS. SparFinans kan sende din ansøgning til sine bankpartnere, som vurderer den og kan  vælge at tilbyde et lån. 

 1. Hvis du accepterer dette, tilmelder vi dig vores nyhedsbrev.  *Hvor du modtager e-mails fra Growthvertise med følgende afsendere.: nordic.sparfinans.com; snabbalaan.com; ht7.co; nordic.beefinans.com; nordic.bankvertiz.com. *updated 09/06/2022 

Efter du har registreret en låneansøgning på vores hjemmeside, sender vi ansøgningen til SparFinans,  som igen kan videresende den til sine bankpartnere. Disse banker vurderer ansøgningen og tilbyder lån. 

Grundlaget for behandlingen er samtykke. Du skal give samtykke til hvert enkelt formål, for at  behandlingen er lovlig. Det er helt frivilligt at give samtykke til et eller flere formål, og samtykket kan til  enhver tid trækkes tilbage. 

 1. Hvem får adgang til oplysningerne 

SparFinans deler kun dine personoplysninger med andre virksomheder i det omfang, det er nødvendigt for at  opfylde formålet med behandlingen af dine personoplysninger. 

Disse virksomheder kan opdeles i to grupper: 

 1. Finansielle institutioner 

SparFinans deler alle oplysninger, du giver, eller vi indsamler, med SparFinans og deres bankpartnere.  Disse pengeinstitutter kan kun bruge oplysningerne til at vurdere, om de vil give lånetilbud og til at  fastsætte de nærmere betingelser for låntagning. Banken er 

Den persondataansvarlige ved vurdering af en låneansøgning og bankens håndtering af dine  persondata vil herefter følge bankernes egne fortrolighedserklæringer. 

 1. Tekniske systemleverandører 

Vi deler dine kontaktoplysninger med vores og SparFinans' tekniske systemleverandører. Disse er vist i oversigten nedenfor. 

 • Google, Inc. gemmer oplysningerne i forbindelse med driften af e-mail •  

Mailchimp bruger oplysningerne til at sende dig e-mail på vores vegne. •  

Facebook, Inc. bruger oplysningerne til at tilbyde chat-dialog samt målrette annoncering til  dig på vores vegne. 

Deling af personoplysninger vil også ske, når det er pålagt ved lov eller forordning, eller det er  pålagt på baggrund af en endelig afgørelse. 

Enhver opdeling ud over ovenstående vil ikke blive foretaget uden dit specifikke samtykke. 

Databehandlerne er bundet af databehandleraftaler og må ikke bruge dine oplysninger til deres  egne formål, eller formål der er i modstrid med formålet angivet i denne fortrolighedserklæring. 

 1. Rutiner til arkivering og sletning 

SparFinans har rutiner for arkivering og sletning af personoplysninger. 

Personoplysningerne opbevares så længe, det er nødvendigt for at opfylde formålene angivet  i punkt 2 ovenfor. SparFinans opbevarer dog ikke personoplysningerne i længere tid end 6  måneder, medmindre du selv anmoder om at blive slettet tidligere, eller andet følger af lov. 

SparFinans forbeholder sig retten til at afidentificere oplysningerne, således at oplysningerne  kan bruges til statistiske formål. 

 1. Hvordan oplysningerne opbevares og sikres 

SparFinans værdsætter sine kunders privatliv og sikrer, at deres privatliv sikres i overensstemmelse  med kravene i gældende lovgivning. 

SparFinans forsikrer i den forbindelse, at oplysningerne opbevares på en sikker måde i  overensstemmelse med gældende privatlivslovgivning, og at oplysningerne ikke kommer til  uvedkommendes kendskab. SparFinans forsikrer i forlængelse heraf, at oplysningerne opbevares  i systemer, der har den nødvendige informationssikkerhed med hensyn til fortrolighed, integritet og  tilgængelighed. 

SparFinans pålægger sine medarbejdere og tilknyttede parter at overholde de love, regler og  interne retningslinjer, der gælder for behandling af personoplysninger. 

SparFinans har indført organisatoriske og tekniske rutiner, der sikrer, at dine  personoplysninger ikke kommer på afveje, ikke ændres utilsigtet, og at de er tilgængelige, når  der er behov for det. 

 1. Dine rettigheder som registreret kunde/klient 

Som registreret har du ret til at få adgang til, rette, slette, dataportabilitet, kræve behandling af  personoplysninger begrænset og modsætte dig visse former for behandling. 

Du har ret til at få adgang til de personoplysninger, vi har gemt om dig, og ret til at få adgang til brugen  af disse personoplysninger. Ved at kontakte vores kundeservice kan du anmode om en sådan adgang.  Du kan også kræve personoplysninger, der ikke er korrekte, berigtiget, at SparFinans sletter  oplysningerne og trækker samtykke tilbage, du tidligere har afgivet. 

SparFinans vil som hovedregel slette dine oplysninger, hvis du anmoder herom, medmindre  fortsat opbevaring er nødvendig for at dokumentere leverede ydelser eller yderligere opbevaring i  øvrigt er påkrævet ved lov. 

Desuden har du ret til at klage til det norske datatilsyn, hvis du mener, at dine personoplysninger er  blevet behandlet i strid med de regler, der følger af norsk lov.